Eğitim İçerikleri

Marka ve Tasarım Tescil Prosedürleri Mesleki Eğitimi


 • Tarih: 05.11.2021 - 06.11.2021
 • Fiyat: AIPPI Türkiye Üyesi olan kişiler için 2400.00 TL , AIPPI Türkiye Üyesi olmayan kişiler için 3000.00 TL
 • Saat: 10:00:00 - 18:00:00
 • Yer: Zoom Meeting

Genel Açıklama:

Eğitim, konu ile ilgilenen tüm katılımcılara açıktır. Ana amaç; marka ve tasarım tescil süreçleri ile ilgili genel bilgilendirme sağlanması, ön araştırma süreçleri, başvuru prosedürleri, uluslararası yollarla tescil yöntemleri, marka ve tasarım sahipleriyle ilgili sicil işlemleri ve bunlarla ilgili kanun ve yönetmelikteki kavramlar, marka ve tasarım portföy yönetimi hakkında örnekler üzerinden açıklamalar sunan hızlandırılmış bir eğitim verilmesidir.

Hedef Katılımcı Profili:

Bu eğitimden marka ve tasarım konularında en az başlangıç düzeyinde bilgiye sahip, marka veya tasarım başvuru, itiraz ve tescil alanlarında çalışan kişilerin, şirketlerin sınai mülkiyet departmanlarında görev yapan kişilerin, Marka Vekillerinin veya başvuru ve tescil prosedürü konusunda uzmanlaşmak isteyen Avukatların yararlanması hedeflenmektedir.

Eğitim içeriği düzeyi:

Başlangıç veya orta düzeyde bilgi ve deneyim gerekmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

Bu eğitimden marka ve tasarım konularında en az başlangıç düzeyinde bilgiye sahip, marka veya tasarım tescil alanında çalışan kişilerin, Marka Vekillerinin veya tescil prosedürü konusunda uzmanlaşmak isteyen Avukatların yararlanması hedeflenmektedir.

MARKA VE TASARIM TESCİL PROSEDÜRLERİ MESLEKİ EĞİTİMİ KONULARI

MARKALAR ve BAŞVURU PROSEDÜRLERİ (Eğitmen: Mine GÜNER SUNAY)

 • Marka ve marka çeşitleri (Garanti markaları, ortak markalar, ticaret ve hizmet markaları, tanınmış markalar)
 • Marka araştırma prosedürleri
 • Markanın kullanılması
 • Marka başvurusu ve ekleri (Başvuru şartları, sınıflandırma (Nis Anlaşması), rüçhan hakkı, başvurunun incelenmesi, şekli inceleme, benzerlik araştırması, başvurunun yayımlanması)
 • Muvafakatname

MARKA İTİRAZ İŞLEMLERİ ve SÜREÇLERİ (Eğitmen: Önder Erol ÜNSAL)

 • Yayıma itiraz
 • Kullanımın ispatı
 • Yayıma itiraza karşı görüş sunulması
 • Üçüncü kişi görüşleri
 • Mutlak ve nispi ret nedenleri kapsamında verilen ret kararlarına karşı itiraz
 • YİDK süreçleri
 • İtirazlarda şekli şartlar ve gereklilikler
 • İtirazın geri çekilmesi
 • Yayıma ve karara itirazların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, doğru argümanın seçimi, güçlü itiraz nasıl hazırlanmalı

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ (Eğitmen: Aslı BAYGÜZ) 

 • Markaların uluslararası alanda korunmasına ilişkin sistemler (Karşılaştırmalı analiz: İhtiyaçlara göre hangi sisteme ne zaman başvurmak gerekir?)
 • WIPO ve Madrid Protokolü çerçevesinde tescil süreci (Başvuru koşulları, gerekli belgeler, sınıflandırma sistemleri, koruma kapsamı, menşei başvuruya bağlılık, tescil sonrası işlemler)
 • Örnek on-line başvuru ve bütçe hesaplama
 • EUIPO ve Birlik Markası
 • Diğer bölgesel tescil sistemleri
 • Ulusal sistemlerin püf noktaları
 • BREXIT sonrası durum

PORTFÖY YÖNETİMİ (Eğitmen: İrem ÇAĞLAR HAMAMCIOĞLU)

 • Marka ve tasarım ailesi kavramları
 • Optimum bilgi ve veri saklama yöntemleri
 • Marka ve tasarım aileleri yönetimi ve uygulanabilecek stratejiler
 • Marka ve tasarım araştırmasının portföy yönetimi üzerindeki etkileri
 • Sözleşmeler ve uyuşmazlıkların portföy yönetimi üzerindeki etkileri
 • Portföy yönetimi ve lisanslama ilişkisi
 • Portföy yönetiminde olmazsa olmaz yazılım ve veri tabanları
 • Portföy yönetimi ve bütçeleme ilişkisi
 • Portföy sahipleri ile vekillerin iş birlikleri, karşılıklı beklentiler

TESCİLLİ VE TESCİLSİZ TASARIMLAR (Eğitmen: Muazzez KILIÇ KAYMAZ)

 • Tasarım koruması ve tescil için başvuru unsurları 
 • Görsel anlatım ve koruma kapsamı arasındaki ilişki
 • Tasarım başvurusu öncesi hazırlık ve tasarım başvurusu (Örnek başvuru üzerinden)
 • Tescilin kesinleşmemesi için itiraz hazırlığı (Örnek olay)
 • İtiraza karşı görüş (cevap) hazırlığı (Örnek olay)
 • WIPO nezdinde yürütülen uluslararası tasarım tescil başvuru sistemine genel bakış
 • EUIPO nezdinde yürütülen Avrupa Birliği (Birlik) tasarım tescil sistemine genel bakış
 • Tescilsiz tasarım koruması

PROGRAM

5 Kasım Cuma

Saat 10.00 – 12.00

 • MARKALAR ve BAŞVURU PROSEDÜRLERİ (Eğitmen: Mine GÜNER SUNAY)

Saat 13.00 – 15.30

 • MARKA İTİRAZ İŞLEMLERİ ve SÜREÇLERİ (Eğitmen: Önder Erol ÜNSAL)

Saat 16.00 – 17.00

 • MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ - I (Eğitmen: Aslı BAYGÜZ) 

6 Kasım Cumartesi

Saat 10.00 – 11.00

 • MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ - II (Eğitmen: Aslı BAYGÜZ) 

Saat 11.15 – 12.30

 • TESCİLLİ ve TESCİLSİZ TASARIMLAR - I (Eğitmen: Muazzez KILIÇ KAYMAZ)

Saat 13.30 – 14.30

 • TESCİLLİ ve TESCİLSİZ TASARIMLAR - II (Eğitmen: Muazzez KILIÇ KAYMAZ)

Saat 14.45 – 16.00

 • PORTFÖY YÖNETİMİ (Eğitmen: İrem ÇAĞLAR HAMAMCIOĞLU)

EĞİTMENLER


Aslı Baygüz

2008 yılında Marmara Üniversitesi, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Deriş Patent ve Marka Acentalığı şirketinde Marka Uzmanı olarak göreve başladı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi bölümünü tezli Yüksek Lisans programını tamamladı. 2011 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Marka ve Patent Vekilliği’ ne hak kazanmış olup, 2015 yılından bugüne Deriş Patent bünyesinde marka ve yurtdışı marka süreçlerinden sorumlu yönetici-vekil olarak çalışmaktadır.

2012 yılından beri AIPPI Türkiye ve AIPPI International üyesidir, ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalara aktif olarak katılmaktadır.


İrem Çağlar Hamamcıoğlu

“2007 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Patent Bürosu’nda Marka Uzmanı olarak göreve başladı. 2011 yılında ise Arçelik Fikri Haklar ekibine dahil oldu. Marka Sorumlusu olarak başlamış olduğu görevine, 2018 yılından bu yana Marka&Patent Portföy Yönetimi Takım Lideri olarak devam etmektedir."


Mine Güner Sunay

Mine Güner Sunay, 2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve 2009 yılında İstanbul Barosu'na bağlı avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı marka (2009) ve patent (2013) vekilidir.

2008- 2011 yılları arasında fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında yoğunlaşan hukuk bürolarında çalıştıktan sonra, Ocak 2012'de Esin Avukatlık Ortaklığı bünyesine katılmış ve burada fikri mülkiyet hukuku departmanının kurulmasında önemli rol oynamıştır. Mine Güner, 2012 yılından bu yana Esin Avukatlık Ortaklığı'nda başta marka hukuku, marka, tasarım ve alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, telif hakları, haksız rekabet hukuku, olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukukunun çeşitli dallarında çalışmaktadır. Mine Güner Sunay bunlara ilaveten, şirketlerin gayri maddi malvarlıklarına ilişkin detaylı incelemeler (due diligence) yapılması, fikri mülkiyet haklarının lisanslanması ve gayri maddi mal varlıklarının devri gibi fikir mülkiyet haklarının ticari boyutunda da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  Mine Güner Sunay, 2016 yılında, dünyaca ünlü hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever NV'nin Londra merkezinde, geçici Fikri Mülkiyet Hukuku Danışmanı olarak çalışmıştır.

Mine Güner Sunay, 2014 yılından beri AIPPI üyesidir ve Dernek bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde komitelerde aktif yer almaktadır.


Muazzez Kılıç

Muazzez Kılıç, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olup Anadolu Üniversitesi Marka İletişim ve Pazarlama Ön Lisans‘ını tamamlamıştır. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Bank. ve Tic. Huk. Arş. Enst. Rekabet Hukuku Sertifika Programına katılmıştır.

1994 yılında Türk Patent ve Marka Kurumun’ da göreve başlayan KILIÇ 1994-1997 yılları arasında mühendis kadrosunda marka karar uzmanı olarak görev yapmış, 1997 yılından itibaren ise yine aynı Kurumda Tasarım Tescil Uzmanı ve Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurul Üyesi olarak görevine devam etmiştir. 2018 yılında emekli olmuştur.

Ankara Barosu, FİSAUM, AVSA, Türkiye Barolar Birliği, Sanayi ve Ticaret Odası ve çeşitli üniversitelerde vb. kurum ve kuruluşlarda tasarımın korunmasına dair eğitimlerde eğitmen/konuşmacı olarak bulunmuştur. 2003 yılından itibaren tasarım alanında Ankara Mahkemelerinde bilirkişi olarak görevine devam etmekte olup aynı zamanda Marka Vekili’ dir. 2018 yılından itibaren Ankara Patent Bürosu’nda Tasarım Danışmanı olarak görev yapmaktadır.


Önder Erol ÜNSAL

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1996 yılında mezun olmasının ardından 1997 yılında Marka Uzman Yardımcısı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'nda göreve başlamıştır.

2012 yılında bir yıl süreyle Cenevre'de Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın Uluslararası Marka Tescil Biriminde uzman olarak görev yapmıştır.

Çeşitli ülkelerin sınai mülkiyet ofislerinde düzenlenen eğitimlere ilaveten, WIPO-EUIPO başta olmak üzere çok sayıda kuruluşun düzenlediği ulusal ve uluslararası toplantılara kurumunu temsilen katılmıştır.

Mayıs 2020'de kurumdaki görevinden ayrılmıştır, o tarihten bu yana Ankara Patent Bürosu’nda Fikri Mülkiyet Danışmanı olarak çalışmaktadır. 2021 yılında AIPPI Türkiye Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Türkiye’nin en kapsamlı fikri mülkiyet hakları bloğu olan IPR Gezgini’nin kurucusu ve yazarıdır. Fikri mülkiyet camiasına katkılarından dolayı 2018 yılında ilk kez verilen “Sertaç Köksaldı Fikri Mülkiyet Hakları Başarı Ödülü”nü kazanmıştır. Çalışma alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantıda konuşmacı olarak yer almış ve kitap, makale, bildiriler başta olmak üzere birçok eser vermiştir.