Eğitim İçerikleri

EPO Başvuru Prosedürleri ve Asli Hukuk Temelleri Eğitimi


  • Tarih: 17.10.2018 - 18.10.2018
  • Fiyat: AIPPI Türkiye Üyesi olan kişiler için 2000.00 TL + KDV , AIPPI Türkiye Üyesi olmayan kişiler için 2500.00 TL + KDV
  • Saat: 09:00:00 - 18:00:00
  • Yer: Point Otel Barbaros Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:29, 34394 Şişli / İstanbul

Eğitim Başlığı: AIPPI Türkiye IP Akademi " EPO Başvuru Prosedürleri ve Asli Hukuk Temelleri Eğitimi" Mesleki Eğitimi

Genel Açıklama: "EPO Başvuru Prosedürleri ve Asli Hukuk Temelleri Eğitimi" mesleki eğitimi genel olarak patent hukukunda ve özel olarak Avrupa Patent Sözleşmesi'nin kendisi, yönetmeliği, inceleme kılavuzu ve içtihat hukuku kararlarından hareketle BAŞVURU PROSEDÜRÜ ve asli kavramsal hukuk çerçevesinde BULUŞ, ÖNCEKİ TEKNİK VE YENİLİK özelinde hukuki kavramlar hakkında örnekler üzerinden açıklamalar sunan hızlandırılmış çift günlük bir eğitim faaliyetidir.

Hedef Katılımcı Profili: Mesleki faaliyet alanından ötürü kendini ilgili addeden tüm katılımcılara açık olmakla birlikte özelinde Türk ve Avrupa Patent vekilleri, Avrupa Yeterlilik Sınavı'na (EQE) hazırlanan Avrupa Patent Vekili adayları, özellikle patent ihlal ve hükümsüzlük davalarında aktif görev ifa eden avukatlar ve patent hukuku alanında görev alan akademisyenlerin ilgilenebilecekleri öngörülmüştür.

Eğitim içeriği düzeyi: Büyük çoğunlukla orta ve kısmi olarak orta-ileri.


17.10.2018 09:00-13-00 Güler Ayyıldız Dalma

EPC BAŞVURU PROSEDÜRLERİ (EPC FILING PROCEDURES)

1.      Başvuru Gerçekleştirme ( Filing the Application)
2.      Başvuru Tarihinin Atanması (Accordance Of A Date Of Filing)
3.      Şekli İnceleme (Formalities Examination)

17.10.2018 14:00-18-00 Aydın Mutlu

EPC ARAŞTIRMA PROSEDÜRLERİ (EPC SEARCH PROCEDURES)


1.      Araştırma (Search)
2.      Yazılı Görüş (Search Opinion)
3.      Araştırma Raporu (Search Report)

18.10.2018 09:00-13-00 Erkan Sevinç

EPC KAVRAMSAL ÇERÇEVE: BULUŞ (EPC CONCEPTUAL FRAMEWORK: INVENTION)


1.      Patentlenebilir ve Patentlenemeyen Buluşlar (Patentable And Non-Patentable Inventions)
2.      Endüstriyel Uygulanabilirlik (Industrial Application)
3.      Patentlenebilirlik İstisnaları, Tıbbi Kullanım (Exceptions To Patentability, Medical Use)

18.10.2018 14:00-18-00 Barış Atalay

EPC KAVRAMSAL ÇERÇEVE, YENİLİK VE BULUŞ BASAMAĞI (EPC CONCEPTUAL FRAMEWORK: NOVELTY – INVENTIVE STEP)


1. Önceki Teknik (State Of The Art)
2. Yenilik (Novelty)
3. Buluş Basamağı (Inventive Step)