Eğitim İçerikleri

Kişisel Geri Bildirimli İstem Kurgulama Eğitimi (Birebir ders formatı ile)


 • Tarih: 04.06.2022 - 11.06.2022
 • Fiyat: AIPPI Türkiye Üyesi olan kişiler için 3500.00 TL + KDV , AIPPI Türkiye Üyesi olmayan kişiler için 4900.00 TL + KDV
 • Saat: 09:00:00 - 18:00:00
 • Kontenjan: 27 Kişiyle Sınırlıdır.
 • Yer: Zoom Meeting

Eğitim İçeriği:

IP Akademi 2022 Kişisel Geri Bildirimli İstem Kurgulama Eğitimleri 4 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olup, yenilik, buluş basamağı, açıklık, açıklama yeterliliği ve buluş bütünlüğü gibi genel prensiplerin tartışılacağı teorik oturum dizisini takiben 11 Haziran tarihli toplu istem seti değerlendirme oturumları gerçekleştirilecektir. 11 Haziran istem seti değerlendirme oturumları her bir katılımcının hazırlayacağı istem setlerinin bireysel geri bildirim yapılmak suretiyle en fazla 2-3 kişilik gruplar halinde kontrol edildiği özel ders formatında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılara sunulacak buluş konusu ve teknik içeriği AIPPI Türkiye IP Akademi eğitmenleri tarafından 04-11 Haziran eğitimlerine özel olarak hazırlanmış olup eğitimler sonrasında ideal yanıtlardan oluşan model çözüm ayrıca yayınlanacaktır.

04-11 Haziran eğitimleri için katılımcıların başlangıç-orta düzey istem takımı yazım tecrübesine sahip olması yeterlidir. Katılımcıların teorik oturumları takip edecek pratik geri bildirim oturumları öncesi hazırladıkları istem setlerini sunmaları gerekli olduğundan iki oturum arasında ortalama 1-3 saat arası kişisel çalışma süresi kullanmaları beklenmektedir.

AIPPI Türkiye IP Akademi istem yazım eğitimleri için hazırlanan farazi buluş her bir katılımcının hazırlayacağı içeriğe tek tek geri bildirim alacağı özel ders formatında gerçekleştirilerek Türkiye’de mesleki eğitim alanında yeni bir bakış açısı getirecektir.


PROGRAM

4 Haziran 2022 – Teorik Eğitim

 • Patentlenebilirlik Kriterleri (Yenilik – Buluş Basamağı – Sanayiye Uygulanabilirlik)
 • Başvuru Koşulları (Açıklık – Yeterlik – Buluş Bütünlüğü)
 • İstem Yazımı (Bağımsız ve bağımlı istemlerin hazırlanması)
 • Tarifname Yazımı
 • Hazırlanacak Çalışmanın Tanıtımı (Kapsam Aşımı – İstemlerin Desteği)

11 Haziran 2022 – Pratik Eğitim

 • Çalışmaların Kontrolü – Tamamı Avrupa Patent Vekili olan eğitmenlerimiz tarafından birebir geri bildirimler ile çalışmaların kontrolü yapılacak ve detaylı olarak görüşler sunulacaktır.

EĞİTMENLER

Aydın Mutlu - Avrupa Patent Vekili

Aydın Mutlu, 2004 Yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 

2004 yılından itibaren fikri mülkiyet ve özellikle patent alanında çalışmaya başlayarak aynı yıl Türk Patent Vekilliği sınavını başarıyla tamamlayıp Patent Vekili olmuştur.

Akabinde 2012 yılında Avrupa Patent Ofisi tarafından düzenlenen sınavı (EQE) başarı ile tamamlayarak Avrupa Patent Vekili ünvanını almaya hak kazanmıştır. Mutlu, ayrıca CEIPI tarafından 2014-2015 akademik yılında düzenlenen “Patent Litigation in Europe” programını başarı ile tamamlamıştır. 

Mutlu, INVOKAT Fikri Mülkiyet Hizmetleri firmasının kurucusu olup, hali hazırda ilaç, biyoteknoloji, sanayi kimyasalları ve makine başta olmak üzere birçok sanayi sektöründe danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. Profesyonel aktiviteleri arasında buluşların patentlenmesi, patent itiraz süreçleri ve patent davaları başı çekmektedir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. 

Aydın Mutlu, çeşitli meslek örgütlerinde aktif rol almaktadır;

 • AIPPI – Türkiye (Disiplin Kurulu Üyesi)
 • FICPI – Türkiye (Kurucu Üye)
 • EPI (Konsey Üyesi)

 

Barış ATALAY - Avrupa Patent Vekili

Barış ATALAY, İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik/elektronik mühendisliği fakültesi, elektrik mühendisliği bölümünden mezundur. Türkiye, 2000 senesinde Avrupa Patent Sözleşmesi imzacısı olduktan sonra Avrupa Patent Ofisi vekillik yetkisini sınavla elde eden ilk vekillerden olup Maastricht Üniversitesi Science, Technology & Society ve Strasbourg Üniversitesi European Patent Litigation yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. 

İlaveten, patent vekillerinin eğitimine yönelik olarak meslek örgütü epi eğitmeni ve Strazburg Üniversitesi CEIPI eğitmeni olarak görev yapmaktadır. Avrupa Patent Vekilliği sınavına yönelik olarak meslek örgütü epi tarafından ve CEIPI tarafından düzenlenen eğitimlerde içerik hazırlayıcısı ve eğitmenlik görevlerinde bulunmaktadır.

Barış ATALAY, Avrupa Patent Vekilleri meslek örgütü epi Meclisi Türkiye delegelerinden olup ayrıca AIPPI, FICPI ve LES gibi uluslararası meslek örgütlerinin üyesidir. 2013-2017 yılları arasında iki dönem AIPPI Merkezi Büro bünyesinde Program Komitesi üyeliği yapmıştır.

2013 yayını “Patent Vekilliği Uygulamalı Temel İlkeleri”, 2014 yayını “Patent Hukukuna Giriş”, 2017 yılı “İstem Yazım Teknikleri” ve ortak yazar olarak 2019 yayını “Vekillik Sınavı Soru Bankası” kitaplarına ek olarak farklı dergilerde/mecralarda yayınlanmış makaleleri mevcuttur. 

Bahçeşehir Üniversitesi biyomedikal mühendisliği bölümünde Fikri Haklar ve Uygulamalı Patent Hukuku dersleri vermektedir. 

Galatasaray Lisesi’nden mezun olup İngilizce, Fransızca ve orta seviye Almanca konuşmaktadır.

 

Güler AYYILDIZ DALMA - Avrupa Patent Vekili

ODTÜ Havacılık Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Güler Ayyıldız Dalma, Yüksek Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

2007 yılında Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliğinde Patent Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Güler Ayyıldız Dalma, halen Arçelik A.Ş. bünyesinde, şirketin fikri haklar süreçlerinin planlaması, patent, marka ve tasarım portföylerinin yönetilmesi, lisanslama faaliyetleri ve fikri haklara ilişkin olarak tüm birimlere danışmanlık sağlanması faaliyetlerinden sorumlu olan Fikri Haklar Bölümü’nün Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Avrupa Patent Vekili, Türk Patent Vekili ve Türk Marka Vekili ünvanlarına sahiptir.

Güler Ayyıldız Dalma, AIPPI, LES, TÜSİAD Fikri Haklar Çalışma Grubu, TOBB DTM Meclisi Fikri Haklar Çalışma Grubu ve European Industrial Research Management Association (EIRMA) Fikri Haklar Çalışma Grubu üyesidir.

 

Merve ŞİMŞEK - Avrupa Patent Vekili

Merve Şimşek, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünde tamamladı. 2009 yılında Türkiye Patent Vekili, 2011 yılında Türkiye Marka vekili oldu. 2016 yılında Avrupa Patent Vekili ünvanını almaya hak kazandı. İstanbul Fikri ve Sınai haklar mahkemelerinde bilirkişilik görevi yaptı. EPO'nun düzenlediği aday destek programında (CSP) Avrupa Patent vekilliği sınavına hazırlanan adaylara koçluk yapmaktadır. Halihazırda Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünde doktora programına devam etmekte ve kendi şirketinde vekillik hizmeti vermektedir.

 

Dr. Onur Ömer SÖĞÜT - Avrupa Patent Vekili

Dr. Onur Ömer Söğüt, Ankara Üniversitesi’nde aldığı Kimya Mühendisliği Lisans eğitiminin ardından, 2001-2011 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki yüksek lisans ve doktora süreçlerinde çeşitli bilimsel araştırma projelerinde görevler üstlenmiştir. Çalışmaları dokuz orijinal araştırma makalesi, bir kitap bölümü ve altısı uluslar arası sempozyumlarda sunulmuş olan onbir konferans bildirisi halinde yayınlanmıştır.

2012 yılının başında fikri ve sınai mülkiyet alanına dahil alan Söğüt, Patent Vekili olarak tarifname yazımı, tescil süreci, itirazlar, faaliyet serbestisi (FTO) analizleri, patentlenebilirlik değerlendirmeleri ve FSHM mahkeme bilirkişiliği üzerine sorumluluk üstlenmiştir. 

Söğüt’ün sınai mülkiyet konularında spesifik uzmanlık alanları arasında malzeme bilimi ve teknolojisi, nanoteknoloji, mekanik, kimya mühendisliği ve kimya yer almakta olup; ayrıca seramikler, kompozit mikro ve nanoyapılara yönelik teknolojiler, bilgisayar ile uygulanan buluşlar, farmakolojik ve biyoteknolojik buluşlar ile de ilgilenmektedir. 

 

Oya YALVAÇ - Avrupa Patent Vekili

Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan Oya Yalvaç, Türkiye’de Avrupa Patent Vekilliği EQE (European Qualifying Examination) sınavlarında başarılı olup, Avrupa Patent Vekili olmaya hak kazanan az sayıdaki vekilden biridir. İlaç sektöründe 10 yıldan fazla patent vekilliği yapmış olan Oya, özellikle patent hükümsüzlüğü, patent ihlali ve menfi tespit davalarında uzmanlaşmıştır. 

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri nezdinde bilirkişilik de yapmış olan Oya patentlenebilirlik analizi,  patent metni yazımı ve itiraz konularında derin bir bilgi birikimine sahiptir.

Uluslararası alanda ileri tekstil teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirkete ve sektöründe lider kimya şirketine patent ihlali davasında danışmanlık yapmıştır.

Avrupa Patent Enstitüsü Biyoteknoloji Komitesi ve Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği (AIPPI) üyesidir.

 

Doç. Dr. Senem KAYAHAN - Avrupa Patent Vekili

1997 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olup, aynı bölümde 2004 yılında doktora derecesini almıştır. “ İletken Polimerlerin Sentezi” başlıklı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ ortak çalışmasında, TÜBİTAK bursu ile yer almıştır. Doktora ve sonrası çalışmalarda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 33 adet yayın ve 4 adet kitapta bölüm yazmıştır. 2011 yılında Türkiye Patent vekili, 2019 yılında da gerekli sınavları geçerek Avrupa Patent Vekili unvanlarını almıştır. 2013’den beri, ODTÜ’de Kimya bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak “Kimya ve İlaç buluşları ve Fikri Mülkiyet” başlıklı dersi vermektedir. 2018 yılında Doçentlik unvanını kazanmıştır. 2021 yılından beri İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kimya mühendisliği bölümünde tam zamanlı öğretim üyesidir. Patent ve Marka Vekilleri Derneği ve AIPPI üyesidir.

 

Tuğçe AĞCA KIZIL - Avrupa Patent Vekili

Tuğçe AĞCA KIZIL 1982 yılında Ankara’da doğmuş ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği okumuştur. Daha sonra Başkent Üniversitesi’nde Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi – Fen Bilimleri Mastırını tamamlamıştır. Ankara Patent Bürosu’nda 2005 yılında patent mühendisi olarak kariyerine başlamış ve aynı yıl Türk Patent ve Marka Vekilliği sınavını geçerek Türk Patent ve Marka Vekili olmuştur. Daha sonra bir süre BSH (Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH) firmasında çalışmış ve 2012 yılında kendi IP danışmanlık firması Patent Care’i kurmuştur.

Türkiye’de Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili konuşmacı olarak birçok eğitim/konferansa katılmış, konuyla ilgili birçok eğitim organize etmiştir. DeltaPatents ile iş ortaklığı kurarak EQE adayları için İstanbul’da eğitimler organize etmiştir. Öğrenciler ve akademisyenler için üniversitelerde 10 yıldan fazla süre eğitim vermiştir.

2015 yılından beri LES, 2012 yılından beri AIPPI üyesidir.

EQE sınavını 2017 yılında geçmiştir ve şu anda PEC komitesinde yedek üye, PEC EQE alt komitesinde üyedir.

İtalya’da Politecnico di Milano Üniversitesi’nde Unified Patent Court avukatlık kursunu tamamlayarak Unified Patent Court Avukatı olma hakkını 2021 yılında kazanmıştır.

Diller: Türkçe, İngilizce ve okuma seviyesinde Almanca bilmektedir.

 

Volkan HAMAMCIOĞLU - Avrupa Patent Vekili

2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans, 2010 yılında aynı okul ve bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Arçelik A.Ş.’de Patent Mühendisi olarak başladığı görevini 2016 – 2021 yılları arasında Patent Takım Lideri olarak sürdürdü.

2011 yılında Türk Patent ve Marka Vekili, 2018 yılında Avrupa Patent Vekili unvanlarını kazandı. Ardından 2021 yılında Strasburg Üniversitesi Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) bünyesindeki University Diploma on Patent Litigation in Europe programını tamamladı.

Şu anda Avrupa Patent Vekilliği sınavları için Avrupa Patent Vekilleri Derneği (epi) bünyesinde eğitmenlik ve Avrupa Patent Ofisi’nin aday destekleme projesi Candidate Support Project (CSP) kapsamında koçluk yapmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Görevlisi olarak Buluşların Patentlenerek Korunması dersini vermektedir. Kurucusu olduğu InPera IP bünyesinde Fikri Mülkiyet Danışmanlık Hizmetleri vermektedir. Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI) Yönetim Kurulu ve Avrupa Patent Vekilleri Derneği (epi) üyesidir.


KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ