Eğitim İçerikleri

Patent Okuma Anlama Yazma Eğitimi


 • Tarih: 26.11.2021 - 27.11.2021
 • Fiyat: AIPPI Türkiye Üyesi olan kişiler için 2400.00 TL , AIPPI Türkiye Üyesi olmayan kişiler için 3000.00 TL
 • Saat: 09:00:00 - 18:00:00
 • Yer: Zoom Meeting

Genel Açıklama:

İki gün sürecek eğitimimiz mesleki bir eğitim formatında uygulamacıları Avrupa mevzuatı üzerinden tartışılan örnekler yardımıyla günlük mesleki faaliyetlerinde kullanabilecekleri düzeyde bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Öncelikle buluş bildirimi aşamasından başlayarak buluşun yeniliği bakımından araştırılması ve korumaya namzet unsurların tespiti konuları ele alınmaktadır. Patentlenebilir buluşlara göz atıldıktan sonra bir patent araştırması sırasında benimsenen stratejik yaklaşımlar ele alınmaktadır. Akabinde patentlenebilirlik kriterlerinin üzerinden geçilecek olup ikinci çalışma günü istemler ve tarifname takımının incelenmesi ile devam edecektir. Eğitimin bir sonraki bölümü hazırlanan tarifname takımının muhtemel problemlere karşı kontrolü ve resmi ofis yazışmalarına yanıt bölümlerini kapsamaktadır.

Mesleki patent eğitimimiz genel olarak patent hukukunda ve özel olarak daha ziyade Avrupa Patent Sözleşmesi'nin kendisi, yönetmeliği, inceleme kılavuzu ve içtihat hukuku kararlarından hareketle patent yazım teknikleri ve özellikle istemlere ilişkin hukuki kavramlar hakkında örnekler üzerinden açıklamalar sunan iki günlük bir eğitim faaliyetidir.

Hedef Katılımcı Profili:

Mesleki faaliyet alanından ötürü kendini ilgili addeden tüm katılımcılara açık olmakla birlikte özelinde Türk ve Avrupa Patent vekilleri, Avrupa Yeterlilik Sınavı'na (EQE) hazırlanan Avrupa Patent Vekili adayları, özellikle patent ihlal ve hükümsüzlük davalarında aktif görev ifa eden avukatlar ve patent hukuku alanında görev alan akademisyenlerin ilgilenebilecekleri öngörülmüştür.

Eğitim içeriği düzeyi:

Başlangıç veya orta düzeyde bilgi ve deneyim gerekmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

Bu eğitimden patent konusunda en az başlangıç düzeyinde bilgiye sahip, patent tescil alanında çalışan kişilerin, Patent Vekillerinin veya tescil prosedürü konusunda uzmanlaşmak isteyen Avukatların yararlanması hedeflenmektedir.

PATENT OKUMA ANLAMA YAZMA EĞİTİMİ KONULARI

BULUŞUN GENEL İNCELEMESİ (Eğitmen: Güler AYYILDIZ DALMA)

 • Buluş bildirim formunun okunması
 • Buluş bildirim formunun eksiklikleri ve eksikliklerin giderilmesi
 • Buluşun teknik alanı ve patentlenebilir buluşlar (EPC Md. 52(2))
 • Patentlenebilirliğin istisnaları (EPC Md. 53)
 • Hassas alanlara vurgu: Yazılımlar, iş yapma yöntemleri

 

PATENT ARAŞTIRMASI (Eğitmen: Erkan SEVİNÇ)

 • Yenilik araştırması teknikleri
 • Patent sınıfları, IPC, CPC
 • Anahtar kelime kullanımı
 • Önceki/sonraki referans incelemeleri, araştırma raporu kullanımı
 • European Patent Register,  Legal Status, Federated Register
 • Patentlenebilirlik/Üretim Serbestisi  araştırması

 

PATENTLENEBİLİRLİK (Eğitmen: Volkan HAMAMCIOĞLU)

 • Yenilik
 • Buluş basamağı
 • Unsur listesinin asli ve yan unsurlar olarak ayrıştırılması
 • Her unsura ait teknik faydaların belirlenmesi
 • Problem-Çözüm yaklaşımı

 

İSTEMLER ve TARİFNAME TAKIMI (Eğitmen: Barış ATALAY)

 • Tarifname yazım aşamasında anlatım teknikleri: Şekiller odaklı anlatım, farklı uygulamalar odaklı anlatım, asli unsurlar odaklı anlatım
 • İstem türleri ve aynı kategoride birden fazla bağımsız istem
 • Ana istemin yazılması ve nihai dili
 • Asli unsurlara ilişkin ticari üründe doğrudan ilintili kısımlar ve ticari ürüne doğrudan yansımayan kısımlar
 • İstemlerin tarifname takımındaki desteği
 • İstem ağacı yapılanması, bağımlı istemler ve teknik faydaları
 • Bağımlı unsurların olası kombinasyonlarına dair faydalar

 

MUHTEMEL PROBLEMLERİN KONTROLÜ (Eğitmen: Merve ŞİMŞEK)

 • Dosyalama öncesi asli hukuk kontrolleri
 • İstemlerde olası açıklık problemleri
 • Gelecekte olası düzeltmelerde yaşanabilecek kapsam aşımı problemleri
 • Tarifnamede olası açıklama yetersizliği problemleri
 • Buluşta olası endüstriyel uygulanabilirlik problemleri (sonsuz enerji makineleri)

 

RESMİ RAPORA YANIT (Eğitmen: Senem KAYAHAN)

 • Resmi raporun analizi ve temel bilgiler
 • Atıf konusu önceki teknik dokümanlarının resmi raporla ilişkisi
 • Resmi raporda açıklık itirazları
 • Resmi raporda yenilik ve buluş basamağı
 • İstem takımı düzeltmeleri
 • Orijinal istem takımına veya tarifnameye dayalı düzeltme
 • İstem düzeltmeleri ve kapsam aşımı
 • Düzeltilen istemlerin koruma kapsamı

 

PROGRAM

26 Kasım Cuma

10:00-12:00

 • BULUŞUN GENEL İNCELEMESİ  (Eğitmen: Güler AYYILDIZ DALMA)

13:00-15:00

 • PATENT ARAŞTIRMASI (Eğitmen: Erkan SEVİNÇ)

15:30-17:30

 • PATENTLENEBİLİRLİK (Eğitmen: Volkan HAMAMCIOĞLU)

 

27 Kasım Cumartesi

10:00-12:00

 • İSTEMLER ve TARİFNAME TAKIMI (Eğitmen: Barış ATALAY)

13:00-15:00

 • MUHTEMEL PROBLEMLERİN KONTROLÜ (Eğitmen: Merve ŞİMŞEK)

15:30-18:00

 • RESMİ RAPORA YANIT (Eğitmen: Senem KAYAHAN)

EĞİTMENLER


Barış Atalay

Barış Atalay 2003 yılında Türk patent vekili ve 2011 yılında Avrupa patent vekili olmuştur. 2014 yılından beri EPI meslek birliği ülke delegesi olup yine 2014 yılından beri EPI ve 2015 yılından beri CEIPI eğitmeni olarak çeşitli ülkelerden EQE adaylarına eğitim ve mentörlük sunmuştur. Biri ortak yazar olmak üzere patent hukuku üzerine yayınlanmış dört kitabı olup ana çalışma alanı elektrik-elektronik ve bilgisayar tabanlı buluşlardır. İngilizce, Fransızca ve orta düzey Almanca konuşmaktadır

 

Erkan Sevinç

Erkan Sevinç, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile 1995 yılında mezun olmuş, daha sonra İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliğinden Yüksek Lisans derecesi almıştır. Yüksek lisans tezi, küt cisimler etrafında 3 boyutlu akışların CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği) analizi ile ilgilidir.

Erkan Sevinç Türk Patent ve Marka Kurumu, Avrupa Patent Ofisi ve Dünya Fikri Haklar Teşkilatı nezdinde İstanbul Patent bünyesinde vekillik hizmeti vermektedir. Patent tarifnamesi taslaklanması ve başvurunun takip edilmesi ile tecavüz ve hükümsüzlük analizleri içerisinde aktif şekilde yer almaktadır.

Erkan Sevinç, patent ihtilaflarının çözümünde 2005 senesinden bu yana İstanbul’daki Fikri Haklar ihtisas mahkemeleri tarafından birçok kez bilir kişi olarak atanmaktadır. Erkan Sevinç, Université de Strasbourg bünyesinde yer alan olan CEIPI (Center for International Intellectual Property Studies) tarafından sunulan “Patent Litigation in Europe” eğitimini Y. Lisans tamamlayarak 2015 yılında patent hukuku diplomasına hak kazanmıştır.

FICPI ve EPI üyesi olup AIPPI ve LES Türkiye derneklerinin kurucu üyesidir.

 

Güley Ayyıldız Dalma

ODTÜ Havacılık Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Güler Ayyıldız Dalma, Yüksek Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

2007 yılında Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliğinde Patent Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Güler Ayyıldız Dalma, halen Arçelik A.Ş. bünyesinde, şirketin fikri haklar süreçlerinin planlaması, patent, marka ve tasarım portföylerinin yönetilmesi, lisanslama faaliyetleri ve fikri haklara ilişkin olarak tüm birimlere danışmanlık sağlanması faaliyetlerinden sorumlu olan Fikri Haklar Bölümü’nün Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Avrupa Patent Vekili, Türk Patent Vekili ve Türk Marka Vekili ünvanlarına sahiptir.

Güler Ayyıldız Dalma, AIPPI, LES, TÜSİAD Fikri Haklar Çalışma Grubu, TOBB DTM Meclisi Fikri Haklar Çalışma Grubu ve European Industrial Research Management Association (EIRMA) Fikri Haklar Çalışma Grubu üyesidir.

 

Merve Şimşek

Merve Şimşek, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünde tamamladı. 2009 yılında Türkiye Patent Vekili, 2011 yılında Türkiye Marka vekili oldu. 2016 yılında Avrupa Patent Vekili ünvanını almaya hak kazandı. İstanbul Fikri ve Sınai haklar mahkemelerinde bilirkişilik görevi yaptı. EPO'nun düzenlediği aday destek programında (CSP) Avrupa Patent vekilliği sınavına hazırlanan adaylara koçluk yapmaktadır. Halihazırda Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünde doktora programına devam etmekte ve kendi şirketinde vekillik hizmeti vermektedir.

 

Senem Kayahan

Doç. Dr. Senem Kayahan doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden almıştır. 2007 yılından beri farmasötik patentleri alanında uzman olarak çalışmakta olup, 2011 yılından bu yana Türkiye patent vekili, 2019 yılından itibaren ise Avrupa Patent Vekilidir. 2018 yılında doçentlik unvanına hak kazanmıştır. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde bilirkişi olarak görev almakta, ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi kadrosunda yer almaktadır. Şu anda Yalçıner Patent’te Patent Bölümü Yöneticisi görevini yürütmektedir. AIPPI ve INTA üyesidir.

Volkan Hamamcıoğlu

2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans, 2010 yılında aynı okul ve bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Arçelik A.Ş.’de Patent Mühendisi olarak başladığı görevini 2016 – 2021 yılları arasında Patent Takım Lideri olarak sürdürdü.

2011 yılında Türk Patent ve Marka Vekili, 2018 yılında Avrupa Patent Vekili unvanlarını kazandı. Ardından 2021 yılında Strasburg Üniversitesi Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) bünyesindeki University Diploma on Patent Litigation in Europe programını tamamladı.

Şu anda Avrupa Patent Vekilliği sınavları için Avrupa Patent Vekilleri Derneği (epi) bünyesinde eğitmenlik, Avrupa Patent Ofisi’nin aday destekleme projesi Candidate Support Project kapsamında koçluk ve Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri’nde bilirkişilik yapmaktadır. Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI) Yönetim Kurulu ve Avrupa Patent Vekilleri Derneği (epi) üyesidir. Kurucusu olduğu InPera IP bünyesinde Fikri Mülkiyet Danışmanlık Hizmetleri vermektedir.